Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren

Duurzaam advies voor Vereniging van Eigenaren
Door het leggen van zonnepanelen op het dak krijgt de VvE de mogelijkheid om (een deel van) de stroom voor haar gezamenlijke ruimtes op te wekken. Dit zal tot een aanzienlijke energiebesparing leiden, wat direct ten goede komt van de portemonnee. Bovendien zult u met het plaatsen van zonnepanelen bijdragen aan een duurzamer milieu, iets dat wij allemaal zouden moeten nastreven.

Ten tweede is LED-verlichting een goede investering voor VvE's. De LED-verlichting is niet alleen stijlvoller, efficiënter en goedkoper in gebruik dan de traditionele gloeilampen, maar gaat ook veel langer mee. Besparing in stroomverbruik kan een grote impact hebben op de uitgaven voor de VvE.

Het zal bovendien zorgen voor een bijdrage aan het klimaatverbetering, omdat LED-verlichting veel minder CO2-uitstoot heeft. Deze adviezen zijn dan ook een adequaat middel om zowel de portemonnee als het milieu te sparen in het gebouw. Een ander duurzaam advies is het isoleren van het pand. Het isoleren van een gebouw zorgt ervoor dat het binnenklimaat optimaal blijft en warmteverlies zo veel mogelijk wordt beperkt. Hierdoor zal de stookkosten aanzienlijk worden verminderd en kan de VvE ook op langere termijn besparen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat goede isolatie bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Een simpele investering in isolatie zal dus ook voor de VvE een positieve uitwerking hebben op het milieu. Ten slotte raden wij iedere VvE aan om te checken of zij gebruik kunnen maken van groene stroom. Dit kan namelijk een goede bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Groene stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals wind of zon. Door deze energiebronnen te gebruiken, kunnen we ons verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Steeds meer energiebedrijven bieden groene stroom aan tegen aantrekkelijke tarieven. Zo kan iedere VvE bijdragen aan een beter milieu.

Conclusie


Zoals u kunt zien hebben wij vier duurzame adviezen gegeven die kunnen worden gebruikt door Vereniging van Eigenaren. Het plaatsen van zonnepanelen en LED-verlichting zijn betrouwbare hulpmiddelen voor energie- en kostenbesparing. Ook het isoleren van het gebouw en het gebruik van groene energiebronnen zijn twee goede investeringen voor VvE’s. Door deze richtlijnen te volgen, kan elke eigenaar bijdragen aan een duurzame wereld terwijl er financiële besparingen worden gedaan. Laten we ons daarom hard maken voor deze verduurzaming van VvE’s!

Verduurzaming VVE